jaar keizer koning(in) prins(es) veteranen koning jeugd koning jeugd prins  
2016 Ad Endevoets Ad Endevoets Arjan v.d. Heuvel nvt Alex v.d. Ven Ziggy DaniŽls  
2015 Ad Endevoets Arjan v.d. Heuvel Ad Endevoets nvt Ziggy DaniŽls Dion Thielen  
2014 Ad Endevoets Ad Endevoets Willem Bekx nvt Ziggy DaniŽls Dion Thielen  
2013 Ad Endevoets Jolanda v.d. Kruijs Ad Endevoets nvt nvt nvt  
2012 Ad Endevoets Jolanda v.d. Kruijs Theo v.d. Laar nvt Willem Bekx nvt  
2011 Ad Endevoets Paul v.d. Broek Ad Endevoets Theo vd Laar Stephan Wijffelaars Arjan v.d. Heuvel  
2010 Ad Endevoets Theo v.d. Laar Jolanda v.d. Kruijs Jan v. Turnhout Stephan Wijffelaars Roy v. Melfoort  
2009 Ad Endevoets Twan Prinsen Paul v.d. Broek Hans v.d. Heuvel Roy v. Melfoort Arjan v.d. Heuvel  
2008 nvt Ad Endevoets Paul v.d. Broek Harrie v.d. Mortel Roy v. Melfoort Bram Prinsen  
2007 nvt Ad Endevoets Paul v.d. Broek Martien Dekkers nvt nvt  
2006 nvt Paul v.d. Broek Hans v.d. Heuvel Harrie v.d. Mortel nvt nvt  
2005 nvt Twan Prinsen Paul v.d. Broek Harrie v.d. Mortel nvt nvt  
2004 Edwin Verbruggen Dennis v.d. Sande Tiny v. Hoof Harrie v.d. Mortel Per Konings nvt  
2003 Edwin Verbruggen Tiny v. Hoof Hans v.d. Heuvel Jan v. Turnhout nvt nvt  
2002 Edwin Verbruggen Harrie v.d. Mortel Tiny v. Hoof Jan v. Turnhout nvt nvt  
2001 Harrie v.d. Mortel Edwin Verbruggen Tiny v. Hoof nvt nvt nvt  
2000 Harrie v.d. Mortel Edwin Verbruggen Arno Roijackers nvt nvt nvt  
1999 Harrie v.d. Mortel Hans v.d. Heuvel Piet v.d. Mortel Frans SoontiŽns nvt nvt  
1998 Harrie v.d. Mortel Hans v.d. Heuvel Arno Roijackers nvt Edwin Verbruggen nvt  
1997 Harrie v.d. Mortel Jurgen v. Lierop Arno Roijackers Piet v.d. Mortel nvt nvt  
1996 Harrie v.d. Mortel Arno Roijackers Hans v.d. Heuvel nnb nvt nvt  
1995 Harrie v.d. Mortel Adri v. Uden Piet v.d. Mortel Frans SoontiŽns nvt nvt  
1994 Harrie v.d. Mortel Tiny v. Hoof Piet v.d. Mortel nnb nvt nvt  
1993 Harrie v.d. Mortel Arno Roijackers Hans v.d. Heuvel nnb nvt nvt  
1992 Harrie v.d. Mortel Piet v.d. Mortel Arno Roijackers nnb nvt nvt  
1991 Harrie v.d. Mortel Tiny v. Hoof Piet v.d. Mortel nnb nnb nnb  
1990 Harrie v.d. Mortel Tiny v. Hoof Piet v.d. Mortel nnb nnb nnb  
1989 Harrie v.d. Mortel Piet v.d. Mortel Arno Roijackers nnb nnb nnb  
1988 Harrie v.d. Mortel Arno Roijackers Piet v.d. Mortel nnb nnb nnb  
1987 Harrie v.d. Mortel Hans v.d. Heuvel Tiny v. Hoof nnb nnb nnb  
1986 Harrie v.d. Mortel Tiny v. Hoof Hans v.d. Heuvel nnb nnb nnb  
1985 Harrie v.d. Mortel Arno Roijackers Hans v.d. Heuvel nnb Paul v.d. Broek Marcel Peters  
1984 Harrie v.d. Mortel Adri v. Uden Arno Roijackers nnb Henry v. Gameren Paul v.d. Broek  
1983 Harrie v.d. Mortel Adri v. Uden Harrie v.d. Mortel nnb Wim v. Rooij jr. Marcel Peters  
1982 Harrie v.d. Mortel Wim Jonkers Harrie v.d. Mortel nvt nnb nnb  
1981 Harrie v.d. Mortel Adri v. Uden Harrie v.d. Mortel nvt Antwan v.d. Westerlo nnb  
1980 Harrie v.d. Mortel Frans Bersselaar nnb nvt nnb nnb  
1979 Harrie v.d. Mortel Harrie v.d. Mortel Frans Bersselaar nvt Adri v. Uden nvt  
1978 Driek v.d. Laar Harrie v.d. Mortel nnb nvt Adri v. Uden nvt  
1977 Driek v.d. Laar Harrie v.d. Mortel nnb nvt Adri v. Uden nvt  
1976 Driek v.d. Laar Wim v. Rooij nnb nvt nnb nvt  
1975 Driek v.d. Laar Harrie v.d. Mortel Piet Prinsen nvt Hans v.d. Laar nvt  
1974 Driek v.d. Laar Wim Jonkers Piet v.d. Broek nvt nnb nvt  
1973 Piet Prinsen Driek v.d. Laar nnb nvt Hans v.d. Laar nvt  
1972 Piet Prinsen Willie Verhofstad nnb nvt Hans v.d. Laar nvt  
1971 Piet Prinsen Willie Verhofstad nnb nvt nvt nvt  
1970 Piet Prinsen Piet Prinsen nnb nvt nvt nvt  
1969 nnb Piet Prinsen nnb nvt nvt nvt  
1968 nnb Piet Prinsen nnb nvt nvt nvt  
1967 nnb Harrie Prinsen nnb nvt nvt nvt  
1966 nnb Harrie Prinsen nnb nvt nvt nvt  
1926 nnb Joh. Dekkers Johnz nnb nvt nvt nvt  
 
Mocht iemand meer weten over oud koningen e.d. laat het ons weten