Handboogvereniging “Krijgsman Soranus”

 

In Lieshout waren twee handboogschutterijen, namelijk “de Vriendenkring”, welke omstreeks 1905 ophield te bestaan en “Krijgsman Soranus”. Het vermoeden bestaat dat “Krijgsman Soranus” twee jaar ouder is als nu word aangenomen, daar de vereniging in juni 1905 haar 40 jarig bestaan vierde. Over allereerste jaren is er door Arnold en Henny Bevers jammer genoeg weinig of niets terug gevonden. De oprichting moet hebben plaats gehad bij café Verhofstad, waarna het via diverse omzwervingen terecht is gekomen op sportpark “de Raam”, waar het een eigen accommodatie heeft gebouwd met negen banen. De oudste medaille die in het bezit is van "Krijgsman Soranus" dateert uit 1896 en is gewonnen door Jan Merkelbach. Zijn vader Geert Merkelbach is waarschijnlijk een van de oprichters van de schutterij. In 1905 kon men niet meer door een deur met kastelein Derks-van Diest en heeft het merendeel van de leden hun biezen gepakt en vertrokken naar café Brox, waar men zich enigszins kon redden met de overblijfselen van "de Vriendenkring". In de krantenberichten van mei 1910 vinden we enkele uitslagen van "de Vriendenkring", zijn dit nu de weggelopen leden van "Krijgsman Soranus" of niet. Wel treffen we in september van dat jaar dat "Krijgsman Soranus" de 3e prijs behaalt op het concours van "de Vriendenkring", de vrede is hersteld. Op 27 sept. 1915 verschijnt samengevat het volgende bericht in de krant; “Hevig en vreedzaam werd er bij "de Eendracht" gekampt, tot het ogenblik dat "Krijgsman Soranus" verscheen met schutters, welke geregeld als eerste zestal fungeerde en nu als tweede dienst deed, en met 30 punten verschil wonnen. Een zuiver bewijs dat de zucht om te winnen er bij de heren inzat. En dit was niet de eerste keer, de heren hadden in Tilburg al eens hetzelfde gedaan”. In 1924 was er voor het eerst een 40 jarig lidmaatschap namelijk de heer H. Bevers (Driek den Dekker). Er werd een groot nationaal concours gegeven met 70 deelnemende verenigingen met als kampioen viertallen "Wilhelmina" Nederwetten en als korpskampioen "St. Sebastiaan" Handel. In 1926-1927 breekt een roemrijke periode aan, tijdens deze jaren bemachtigt men diverse ere prijzen welke nog in het bezit zijn van de vereniging. In 1939 bouwt men een nieuwe doelzaal, gebouwd door aannemer v.d. Heuvel voor 3000,- gulden, van 31,5 bij 7,5 meter met een gemiddelde hoogte van 3,3 meter bij café Dekkers het huidige café "de Koekoek". De deelnemers aan het bijbehorende concours waren het er over eens dat een dergelijke doelzaal in de verre omtrek niet te vinden was. Tijdens de daarop volgende jaren waren er een paar schutters uit Beek en Donk bij "Krijgsman Soranus" waaronder Dorus Couwenberg, waarvan bekend is dat hij een kunstarm had waarmee hij de boog vasthield en Joh. Dekkers die in 1926 al koning werd bij "Krijgsman Soranus". Verschillende schutters van "Oranje Nassau" uit Beek en Donk kwamen in de wintermaanden in Lieshout schieten omdat Beek en Donk geen binnendoel had. In 1946 schrijft onze vereniging een toernooi uit, maar maakte de fout deze niet aan te melden bij de Bond. Na wat heen en weer geschrijf werd het toernooi verboden en werd "Krijgsman Soranus" tot 1 januari 1948 geschorst en werd andere verenigingen verboden te schieten bij "Krijgsman Soranus". Onze leden hebben zich toen aangesloten bij de R.K. Bond voor Handboogschutterijen "St. Sebastiaan". In 1965 sloot "Krijgsman Soranus" zich weer aan bij de Nederlandse Handboog Bond. In de jaren daarvoor is er weinig bekend maar in 1970 word Piet Prinsen misschien wel de eerste keizer bij "Krijgsman Soranus" in 1979 opvolgt door Harrie v.d. Mortel. In 1971 word bij cafézaal Slegers een nieuw doelhuis gezet welke in 1981 grondig verbouwd werd. Hiervoor droeg Wim v. Rooij de voorzittershamer tijdelijk over aan Harrie v.d. Mortel, zodat hij zich bezig kon houden met de verbouwing. Het clubrecord van 246 punten werd op 17 mei 1984 geschoten bij de Unie Veghel door Adri v. Uden. Op 22 december 1984 werd het huidige teamrecord van 1371 punten geschoten bij Strijd in vrede in Beek en Donk. Het eerste team bestond uit Harry vd Mortel 233, Hans vd Heuvel 230, Tiny v Hoof 229, Adri v Uden 229, Arno Royackers 228 en Wim Jonkers met 222 punten. Het teamrecord van het 2e zestal (1264) werd op 21 oktober 1993 geschoten bij Oude roem handhaven in Someren en het 3e zestal schoot op 12 oktober 1999 tijdens een thuiswedstrijd tegen Erps welvaren 1141 punten. Op 20 juni 1991 legt Hans v.d. Heuvel de eerste steen van onze huidige accommodatie die onder zijn leiding samen met de andere leden tot stand is gekomen. Eind jaren negentig bestond de vereniging uit ongeveer 45 leden, waarvan 24 actieve schutters, in die periode werden de records van de zestallen wel benaderd maar nooit overtroffen. In 1999 behaalde Hans vd Heuvel voor de laatste maal de koningstitel met Piet vd Mortel als prins. Het jaar daarop werd Edwin Verbruggen voor de eerste keer koning met als prins Arno Royackers, voor Edwin zou dit de eerste van drie opeenvolgende titels zijn, waarna hij na de shoot-off met regerend keizer sinds 22 jaar, Harrie vd Mortel de keizerstitel op eiste. Tiny van Hoof werd die jaren steeds als prins gehuldigd. Met Edwin uit de running voor de koningstitel eiste Tiny in 2003 de koningstitel op voor Hans vd Heuvel. Tijdens het indoor seizoen van 2003/2004 behaalde het eerste team een 3e  plaats bij de rayonkampioenschappen. Het koningschieten van 2004 was een prooi voor Dennis vd Sande, Tiny v Hoof werd opnieuw prins. Eind dat jaar stapten 8 actieve leden over naar een andere vereniging vanwege onmin met het bestuur. In 2005 werd Twan Prinsen, zoon van Piet Prinsen die in de jaren zeventig de keizerstitel had, gehuldigd als koning. Paul vd Broek werd dat jaar prins, een titel die hij in 1984 ook al had bij de jeugd. Het jaar daarop zou hij de koningstitel behalen met Hans vd Heuvel als runner-up. Ad Endevoets behaalde in 2007 zijn eerste koningstitel met Paul vd Broek als prins. Het volgende jaar kende dezelfde uitslag, de jeugd titels gingen dat jaar naar Roy v Melfoort als koning en Bram Prinsen als prins. In 2009 werd Ad Endevoets voor de 3e keer op rij koning en omdat er geen regerend keizer was automatisch keizer. Hierdoor schoven de andere titels door naar Twan Prinsen als koning en als prins Paul vd Broek. Bij de jeugd was het opnieuw Roy met nu als tweede Arjan vd Heuvel. In dat jaar behaalde Ad tijdens de Nederlandse bondskampioenschappen 25 mtr. 1 pijl in het Limburgse Beek de 1e plaats in de 2e klasse. Tijdens de Laarbeekse kampioenschappen van 2007, welke jaarlijks gehouden word bij “Strijd in vrede” in Beek en Donk, werd jeugdschutter Arian Beniers winnaar bij de aspiranten, opgevolgd in 2010 door Willem Bekx. Bij diezelfde Laarbeekse kampioenschappen van 2010 stond Twan vd Kruijs bij de compounders in de finale welke hij na een benodigde shoot-off won. Paul vd Broek van de recurveschutters finalist, kon deze niet met succes afronden en behaalde net als Jolanda vd Kruijs in 2009 de 2e plaats. In de voorronde schoot Twan op een 40cm blazoen wel een persoonlijk en clubrecord van 247 punten op 25 mtr. In die periode won hij ook de titel koning der koningen bij de compounders welke jaarlijks gehouden word bij handboogvereniging “Ons Genoegen In Oranje” in Eindhoven. Tijdens het koningschieten van 2010 was keizer Ad Endevoets de hoogste schutter met 295 punten. Bij de strijd om de koningstitel was het tot op het laatst spannend tussen Jolanda vd Kruijs en de latere winnaar Theo vd Laar, die met 291 punten Jolanda met 2 punten voorbleef . Bij de jeugd was Stephan Wijffelaars de sterkste met Roy v Melfoort als prins. Bij het Nederlandse indoor kampioenschappen 2011 werd Twan vd Kruijs na 2 voorrondes, vervolgens in de kwartfinale uitgeschakeld met een gedeelde 5e  plaats als resultaat. Rik van de Westerlo werd bij de Nederlandse indoor bondskampioenschappen in de halve finale uitgeschakeld, maar herpakte zich in shoot-off met de 3e  plaats in de 3e  klasse als resultaat. 5 Schutters hadden zich in 2011 geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen 25 mtr. 1- pijl . Twan vd Kruijs ( compound ere klasse) moest in de laatste pijlen zijn meerdere erkennen in de latere winnaar Nico Kamp en werd zodoende 2e  . Jolanda vd Kruijs behaalde ( dames ere klasse recurve ) met evenveel punten als nummer 2, op basis van het aantal tienen een 3e  plaats. Voor beide schutters was dit voldoende om zich te plaatsen voor het Nederlandse team voor de uitwisselingen met België. Net als in 2006, werd het 1e  team in 2011 regiokampioen in de B-klasse, maar kwam het nu wel met een vervolg in Ospel bij de rayonkampioenschappen. De daar behaalde 1e  plaats gaf recht op een plaats op de bonds kampioenschappen in Sittard. Ondanks dat enkele schutters uit vorm waren, stond het team, bestaande uit Ad, Jolanda, Theo, Paul, Rik en Stephan, op de 1e serie van 5 pijlen na, gedurende de gehele wedstrijd aan kop. Met een score van 1089 punten in de eerste ronde en 1097 in de 2e  ronde met de hoogste 5 schutters, behaalde het team met 28 punten voorsprong op “L'union Fait la Force” uit Roosendaal de 1e  plaats. Deze score was voldoende geweest voor een 3e  plaats in de A-klasse. Tijdens het koningschieten van 2011 waren de regels veranderd zodat ook de regerend keizer kon strijden om de koningstitel. Met een vijftal favorieten voor de titel was dit een zenuwslopende wedstrijd, waarbij Paul vd Broek , met 11 rozen in de 2e  serie ( 151 punten ), hard toesloeg en zodoende met 291 punten zijn tweede koningstitel behaalde. Ad Endevoets ( 288 punten ) kon door de regelements wijziging beslag leggen op de prinsentitel. De jeugdkoning was opnieuw voor Stephan Wijffelaars met Arjan vd Heuvel als tweede. De Laarbeekse kampioenschappen van 2011 had een verrassende winnaar in Rik vd Westerlo. Tijdens de kwartfinales werd Bas vd Berg van “Strijd in vrede” en kampioen in 2010 samen met Ad Endevoets, die beide als sterkste uit de voorrondes kwamen uitgeschakeld door respectievelijk Paul vd Broek en Rik vd Westerlo. In de halve finale had Rik een shoot-off nodig tegen Harm Kanters van “Strijd in vrede” om de finale te bereiken waar hij tegen Henk Caris, eveneens van “Strijd in vrede” met 1 punt verschil won. Bij de jeugd was Willem Bekx veruit de sterkste met een score in 25 pijlen van 233 punten op een 60cm. blazoen op 18 meter . Twan vd Kruijs behaalde in maart 2011 de eerste plaats tijdens de bondskampioenschappen indoor compound klasse 1.Bij de indoorcompetitie van 2011 behaalde het 1e team een tweede plaats regionaal in de ere klasse. Persoonlijke titels waren er voor Twan vd Kruijs bij de 1e klasse compound en Jolanda vd Kruijs bij de 1e  klasse recurve met beide een 1e  plaats. Rik vd Westerlo na 6 wedstrijden nog op de eerste plaats, kon dit in de laatste wedstrijd niet vasthouden en werd zodoende tweede in de 4e  klasse. Voor de drie schutters voldoende om deel te nemen aan de rayonkampioenschappen eind januari 2012. Tijdens de districtwedstrijden 25 mtr. plaatste zich 4 schutters voor de rayonkampioenschappen. Alleen Jolanda vd Kruijs wist hier een ereplaats te behalen en wel de 1e  plaats. Als tussenstop voor het NK was er nog de strijd om de koningstitel, hier behaalde ze de primeur om als eerste dame met 297 punten de koningstitel binnen te halen met als prins Theo vd Laar. Bij de jeugd was Willem Bekx oppermachtig. Tijdens het NK voor teams was duidelijk  dat de Ere-klasse een maatje te groot was voor het eerste zestal. Beter ging het bij het NK individueel voor Jolanda vd Kruijs in de eerste klasse dames een week later waar ze een derde plaats behaalde. Tijdens de wedstrijd stond ze steeds 1 puntje voor of achter, totdat José Bruntink  in de voorlaatste serie, een serie van 50 schoot. De weerstand was toen gebroken, waarna ook Marion Camps nog voorbij Jolanda ging. Theo vd Laar en Ad Endevoets behaalde resp. een 9e plaats veteranen 2e klasse en een 16e plaats veteranen 1e klasse. Tijdens het NK indoor 2013 te Amsterdam werd Jolanda in de eerste ronde uitgeschakeld met een score van 323 punten, 3 punten te weinig voor de achtste finale. Twan onderging hetzelfde lot met een score van 341, 2 punten te weinig voor de cut-off. Op de rayon kampioenschappen team indoor Ere klasse werd door het 1e team met gemengde gevoelens terug gekeken. Na tijdens de district wedstrijden in de laatste wedstrijd na een misser de 1e plaats te verliezen, werden er tijdens het RK ook 2 missers genoteerd. Gevolg was dat ze 20 punten te kort kwamen voor de kwart finale. Het bondskampioenschap indoor compound werd een prooi voor Twan. Na als 3e geplaatste schutter na de eerste ronde door te gaan, wist hij via een gemakkelijke achtste finale de wedstrijd te vervolgen. De kwart en halve finale waar hij een lid van het Nederlands team als tegenstander had kosten wat meer moeite, beide wist hij via een shoot-off te winnen, waarna de finale gewonnen werd met 6-4. De districtwedstrijden 25 mtr. van 2012/2013 werden door het 1e team afgesloten met een eerste plaats in de regio. Tijdens de rayon kampioenschappen voor teams ( klasse A) stonden zij steeds op de eerste plaats maar zagen “Diana” Venray in de laatste 2 series steeds dichter komen. Gevolg was dat zij met 4 punten verschil genoegen moesten nemen met de 2e plaats, voldoende om zich als 4e te plaatsen op het NK in Schijndel.  Het 2e team behaalde in de regio een 3e plaats. Tijdens de RK teams klasse D stonden zij halfweg de wedstrijd gedeeld 3e, maar ook zij lieten het op het laatst liggen met een 4e plaats als eindstand. Ook dit was voldoende om zich als 8e te plaatsen op het NK te Schijndel. Persoonlijke prijzen waren er de week voorafgaand nog voor Nelly vd Laar 1e plaats veteranen dames klasse 4, Ad Endevoets 2e plaats masters 1e klasse, Martien vd Graef 3e plaats veteranen heren 4e klasse en Willem Bekx viel met een 4e plaats net van het podium in de klasse cadetten 1e klasse. Deze 4 aangevuld met Theo vd Laar en Arjan vd Heuvel hebben zich wel geplaatst voor de NK in de voor hen betreffende klasse. De strijd om de koningstitel werd een gevecht tussen regerend keizer Ad Endevoets en regerend koningin Jolanda vd Kruijs. Na 32 pijlen was het verschil tussen beide slechts 1 punt, en had Jolanda met een score van 297 punten genoeg om wederom de titel op te eisen. Hierdoor komt er bij de strijd om de koningstitel in 2014 ook nog de strijd om het keizersschap bij. Bij de Nederlandse kampioenschappen bij “Landsman Unie” in Schijndel was zaterdag’s het 2e team aangetreden in de D-klasse. De uitslagen van de rayonkampioenschappen gaven al aan dat een podiumplaats er niet in zou zitten, dus was het doel een 4e plaats. Het begin van de wedstrijd verliep nog voorspoedig, maar naarmate de wedstrijd vorderde zakte zij steeds verder af met een 7e plaats als eindresultaat. Voor het 1e team, bestaande uit Ad, Jolanda, Twan, Theo, Willem en Paul, wat zondag’s in de A-klasse aan moest treden waren de verwachtingen hoger. Grote concurent “Diana” die tijdens de rayonkampioenschappen 1e werden en “De Meierijers” die de hoogste score tijdens de regiowedstrijden hadden, waren de medekandidaten voor het podium. Na 20 pijlen stond “Diana” 6 punten voor op “Krijgsman Soranus” en 14 op “de Meierijers”, een serie later was het al “Krijgsman Soranus” aan kop met 2 punten voorsprong op beide. Na de pauze nam “Diana” de kop over maar kon nooit meer dan 2 punten voorsprong krijgen. In de 9e serie gaf  het 1e team de beslissende klap en gaf deze niet meer af. Met 1083 punten uit de 1e ronde en 1072 uit de 2e was “Krijgsman Soranus” bondskampioen, 5 punten meer dan “Diana” uit Venray en als 3e “de Meierijers” uit Berkel-Enschot met 2147 punten. De wedstrijd die onder frisse temperaturen en winderige omstandigheden was verschoten, was niet van de beste kwaliteit maar de overwinning maakte alles goed. Dat de omstandigheden moeilijk waren bleek wel uit de einduitslag bij de Ere-klasse waar winnaar “Willem Tell 1885” als enige team negen gemiddeld wist te halen. Twan vd Kruijs die in het seizoen 2013 winnaar werd bij de regiowedstrijden, wist zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap indoor te Amsterdam op 19 jan. 2014. Na dat hij de eerste en tweede ronde met succes had doorlopen, werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnaar Mike Schloesser. Het koningschieten van 2014 kende bij de senioren geen verrassing in de koning Ad Endevoets ( 294 punten). Bij de strijd om de prinsentitel waren er 3 kandidaten, Willem Bekx, Arjan vd Heuvel en Rik vd Westerlo. De laatste pijl moest hier voor de beslissing zorgen waarbij Willem met 284 punten de titel op eiste. Bij de 5 jeugdschutters was er na 16 pijlen al een duidelijk verschil tussen de schutters, welke in de 2e serie alleen maar uitgebouwd werd. Ziggy Daniëls werd met 189 punten jeugdkoning gevolgd door Dion Thielen met 158 punten, voldoende voor de prinsentitel. Het NK 25 mtr. was evenals vorig jaar weer in Schijndel. Zaterdags moest Arjan vd Heuvel, die bij de rayonkampioenschappen in Ospel de 3e plaats behaalde, aantreden in de 3e klasse. Na de 1e serie had hij 213 punten en nog altijd het podium in gedachte maar na een misser in de 2e serie zag hij die met 203 punten in rook opgaan. Ad Endevoets moest zondags schieten in de klasse masters 1e klasse. Met 233 punten uit de 1e serie en 226 punten in de 2e serie stond hij samen met 2 schutters gedeeld 3e. Een schoot off moest hier de beslissing brengen, na het eerste schot ( een 9 ) was er al 1 schutter afgevallen. Het 2e schot gaf geen beslissing maar in het 3e schot was een 7 niet goed genoeg met als gevolg een 4e plaats. Het 1e team bestaande uit Ad, Willem, Rik, Paul, Arjan en Maarten had zich als 13e geplaats voor het NK teams 25 mtr. Streven was een top 10 klassering maar doordat alle schutters met uitzondering van Arjan in de eerste 6 series een tiental punten te weinig schoten was dat doel al uit zicht. Met een gemiddelde van 9 onder de negen in de resterende 4 series kwamen ze uit op 2172 punten en klommen ze op naar de 11e plaats. Nadat St. Willibrordus uit Milheeze in april al de NHB beker gewonnen had werden ze ook Nederlands kampioen met 2270 punten. De rayon kampioenschappen indoor bleken in februari 2015 een succes voor “Krijgsman Soranus”. Het 1e team bestaande uit Ad, Willem en Arjan, welke in de voorrondes nog een middelmatige score hadden waren in de halve finale wel in vorm. In de finale was er al snel een 4-0 achterstand, maar met wat geluk werd het vervolgens 4-2. Ook de volgende schietbeurt werd gewonnen waardoor een shoot off nodig om te bepalen wie zich rayonkampioen in de A-klasse mocht noemen. Met een beurt van 29 punten wonnen zij deze van “de Vriendschap”. Het 2e team bestaande uit Maarten, Nelly en Theo verloren hun finale van het 2e team van “de Vriendschap”. Ook individueel waren er successen, Arjan vd Heuvel drong door tot de finale maar kon deze niet met succes afronden. Jeugdschutters Ziggy Daniëls en Dion Thielen moesten in de halve finale tegen elkaar, Ziggy kwam als winnaar uit deze wedstrijd. Beide konden hun afsluitende wedstrijd niet winnen, maar met een 2e en 4e plaats mochten zij tevreden terug keren naar Lieshout. Aan de rayonkampioenschappen 25 mtr. namen 6 seniorschutters en 7 jeugdschutters deel. Alleen Nelly vd Laar en Ziggy Daniëls wisten hierbij het podium te behalen met beide een 1e plaats. Wel wisten meerdere schutters zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. De kampioenschappen voor teams waarbij het 1e team in de Ere-klasse stond vond plaats in Geverik. Door een matig begin bleven zij gedurende de hele wedstrijd achter de feiten aanlopen en was het afwachten of zij zich geplaatst hadden voor het NK. Op 2 mei 2015 vond het koningschieten plaats. Bij de jeugd stond Dion Thielen na 15 pijlen nog aan de leiding, maar met de 16e pijl was het Ziggy Daniëls die met een 10 de leiding had overgenomen. In de volgende ronde van 16 pijlen nam hij steeds meer afstand van Dion en zo werd het dezelfde uitslag als in 2014. Bij de senioren was Ad Endevoets naar aanleiding van zijn jaargemiddelde ( 9,33) de torenhoge favoriet voor de titel. Maar waar het afgelopen seizoen de rozen bleven vallen was het de laatste maand al wat minder en zagen andere schutters de kans om de titel op te eisen. Na 16 pijlen was het Arjan vd Heuvel die met een ronde van 149, vier punten voorstond op Willem Bekx, die op zijn beurt resp. 2 en 3 punten voorstond op Paul vd Broek en Ad Endevoets. Doordat Willem in de laatste serie een 6 schoot was Arjan al zeker van de koningstitel en zag Ad de kans om toch nog de prinsentitel voor zich op te eisen. Het jubileumjaar werd goed begonnen, allereerst werd be finale van de NHB beker gehaald en in februari werd het 2e team rayonkampioen bij de indoor en behaalde het 1e team hier een 3e plaats.